T toets SPSS: Interpretatie

Vond je dit artikel goed en wil je anderen het ook laten lezen? [juiz_sps buttons="facebook, twitter, google, linkedin, mail"]

Hoe interpreteer je de uitkomst van SPSS van de t toets? Welke getallen gebruik je en waarmee vergelijk je ze? En wanneer is het dan significant?

 

T toets SPSS: Wat vergelijk je waarmee?

Welke variant t toets je ook doet, er komt altijd een tabel met een onderdeel “t” en een onderdeel “Sig. (2-tailed)”. Dit zijn de twee belangrijkste aspecten van de tabel.

 

De “t” is je t waarde, ook wel toetingsgrootheid genoemd, die je ook zou krijgen als je de toets handmatig zou uitvoeren. Daarom vergelijk je dit getal met de kritieke waarde. Deze haal je uit de tabel voor de t toets door middel van de alfa en het aantal vrijheidsgraden. Als de toetsingsgrootheid even groot of groter is dan de kritieke waarde, dan is het significant.

 

Daarnaast heb je dus “Sig. (2-tailed)”. Dit is altijd een rekenwaarde van een percentage en moet je daarom eerst vermenigvuldigen met 100% voordat je het met de alfa vergelijkt. Er kan bijvoorbeeld staan “.03”. Dit betekent dat de tweezijdige overschrijdingskans 3% is. Deze overschrijdingskans moet lager of gelijk aan  alfa zijn; dan is het significant.

 

SPSS t toets met een vast getal

Bij een t toets met een vast getal krijg je de volgende soort tabel:

t toets spss

In tabel 1 staan de algemene gegevens van de betreffende t toets SPSS. Je vindt hier de omvang van de steekproef (N; groen gemarkeerd), het gemiddelde (mean; geel gemarkeerd) en de standaarddeviatie (std. deviation; blauw gemarkeerd).

 

In de tweede tabel staat die informatie die je nodig hebt om te bepalen of het significant is of niet. Bovenaan in deze tabel zie je staan “test value=150”. Dit betekent dat je vergelijkt met het vaste getal 150. De t waarde (paars gemarkeerd) is dezelfde waarde die je zou krijgen als je het handmatig zou uitvoeren. Deze vergelijk je dus met de kritieke waarde van de tabel. Daarnaast kun je het aantal vrijheidsgraden aflezen onder “df” (rood gemarkeerd). Tot slot het belangrijkste: de overschrijdingswaarde. Deze vind je onder “Sig. (2-tailed)” (grijs gemarkeerd).

 

De overige getallen (waar … staat) heb je niet nodig voor het bepalen van de significantie.

 

Lees meer over hoe je de t toets met een vast getal handmatig uitvoert.

 

Gepaarde t toets SPSS (onafhankelijke steekproeven)

Bij de gepaarde t toets in SPSS krijg je een volgende tabel:

t toets spss

 

In deze grote tabel worden meerdere gegevens aangereikt. De eerste stap die je moet nemen is kijk naar “Sig” onder “Levene’s Test for Equality of Variances”. Hierin wordt uitgerekend of de varianties van beide steekproeven ongeveer gelijk zijn. Staat onder “Sig” een getal (geel gemarkeerd) kleiner dan 0.10 (10%), dan neem je de tweede rij (“Equal variances not assumed). In dit geval is het hoger dan 0.10, dus kunnen we de bovenste rij gebruiken (“Equal variances assumed”).

 

Onder de “t” vind je weer de toetsingsgrootheid (3,686). Onder df staat het aantal vrijheidsgraden (rood gemarkeerd). En het belangrijkste getal staat weer onder “Sig. (2-tailed)”: dit is de overschrijdingswaarde (grijs gemarkeerd). Deze vergelijk je met de alfa. In dit geval is zelfs bij een alfa van 1% de toets significant; de overschrijdingswaarde is namelijk 0,2% (0,002) en dat is lager dan de alfa.

 

Ook hier geldt dat de vakken waar “…” staat je deze niet nodig hebt voor het bepalen van de significantie.

 

Lees meer over hoe je de gepaarde t toets handmatig uitvoert.

 

SPSS t toets afhankelijke steekproeven

De tabel van de t toets SPSS voor afhankelijke  steekproeven is weer een stuk kleiner. De tabel ziet er als volgt uit:

t toets spss

 

Ook in deze tabel zijn alleen de t waarde (paars gemarkeerd), df (rood gemarkeerd) waarde en de overschrijdingskans (grijs gemarkeerd) interessant voor de significantie. Het makkelijkste is ook hier weer de “Sig. (2-tailed)” te vergelijken met de alfa. Ook hier is bij een 1% alfa de toets significant, want 0,6% (0,006) is lager dan 1%.

 

Meer over de t toets voor afhankelijke steekproeven handmatig uitvoeren.

 

Heel veel succes bij het interpreteren van jouw t toets SPSS! Heb je nog vragen, laat dan een reactie achter!

 

Groetjes,

Marilyn

Marilyn

Was dit waardevol voor jou? Je kunt nu doneren door via deze link te shoppen. HBOstatistiek krijgt dan een kleine commissie, maar het kost jou niets extra’s!
Koop bij bol.com

6 reacties:

 1. Wat betekend het als de t value heel hoog is bij een one sample t-test? Met t=29.717 en Sig. = .00

  • Sig.=.00 is significant. Ook al is de t-waarde heel hoog, dat zegt verder niet veel. Vaak is het dan wel zo dat de waarde van de twee steekproeven ver uit elkaar liggen in relatieve zin (hoeveel dat is in absolute getallen ligt heel erg aan wat je meet).

 2. Hoi, waarom hanteer je bij het beoordelen van Sig. (bij Levene’s test) of je de eerste of tweede rij moet bekijken het percentage 10% of fractie 0,10? Is dat een vuistregel?

 3. KUn je misschen nog iets toevoegen aan je website over hoe jede uitkomsten van SPSS moet interpreteren? Bijvoorbeeld de volgende gegevens.
  Er is een verschil in de mate waarin de vader een zoon of een dochter straft. Vaders straffen jongens ( M= 13.98, SD = 6.10) ongeveer eevenveel als meisjes ( M=13.54, SD= 4.68. Het kleine verschil s niet significatn ( t(83.633)=.40, p=.69). Dit is een tweezijdige toets dus p waarde hoeft niet gedeeld te worden
  Ik begrijp nu niet op basis van welk geal je nu kan zeggen dat het niet significant is.

  • Het belangrijkste stukje is t(83.633)=0.40, p=0.69 – waarbij de getallen betekenen: [ t(df)=t-waarde, p=overschrijdingswaarde ].

   Optie 1:
   De 0.40 is de t-waarde, deze vergelijk je met de kritieke waarde die je uit de tabel haalt. Je gevonden getal moet gelijk of groter zijn dan de kritieke waarde. Stel dat de kritieke waarde 0.3 is, dan is dit dus significant – is de kritieke waarde 0.5, dan is dit niet significant.

   Optie 2:
   De p is een overschrijdingswaarde (normaal keer 100% – dit is dus 0.69 x 100% (dus 69%). Deze moet kleiner of gelijk aan de alfa zijn. Als je een alfa van 5% hebt gekozen (doorgaans de gekozen alfa), dan is dit dus niet significant.

Reageren is niet mogelijk