Chi kwadraat berekenen

Vond je dit artikel goed en wil je anderen het ook laten lezen? [juiz_sps buttons="facebook, twitter, google, linkedin, mail"]

De chi kwadraat berekenen kan voor probleemstellingen met één of twee variabelen: de chi kwadraat verdeling of chi kwadraat samenhang.

Chi kwadraat – uitgesproken als ‘gie kwadraat’ – is een manier om te kijken of een gevonden verschil significant is. Als je alleen maar zessen blijft gooien, kan het zijn dat er iets aan de hand is met de dobbelsteen.

Eisen bij chi kwadraat berekenen

Bij het berekenen van de chi kwadraat is het belangrijk dat de variabelen een nominaal meetniveau hebben. Is het meetniveau hoger, dan zal het moeten worden teruggebracht (maar er kan dan beter gekozen worden voor een andere toets, zoals de t toets).

De formule om de chi kwadraat te berekenen

De formule om de chi kwadraat te berekenen is zowel bij de chi kwadraat verdeling als samenhang hetzelfde:

χ2 =∑〖(W-V)^2/V 〗

Hierbij geldt:

  • χ^2 : chi-kwadraat
  • ∑…: ‘de som van’
  • W: Werkelijke waarde
  • V: Verwachte waarde

Soms moet ook hier een continuïteitscorrectie plaatsvinden. Dit is het geval als het aantal vrijheidsgraden 1 is.

Is de chi kwadraat significant of niet?

Met de formule van de chi kwadraat krijg je de toetsingsgrootheid chi kwadraat (of χ2). Deze vergelijk je met de kritieke waarde – die vind je door middel van de alfa en het aantal vrijheidsgraden (df) in de tabel. Als de χ^2 hoger of gelijk is aan de kritieke waarde, dan is het significant – er is dan meer aan de hand dan toeval.

Was dit waardevol voor jou? Je kunt nu doneren door via deze link te shoppen. HBOstatistiek krijgt dan een kleine commissie, maar het kost jou niets extra’s!
Koop bij bol.com

Reacties zijn gesloten.