95 betrouwbaarheidsinterval (of intervalschatting)

Een 95 betrouwbaarheidsinterval is een percentage waarmee je aangeeft hoeveel kans er is dat de gemeten variabele tussen bepaalde waarden ligt. Concreter: ik kan bijvoorbeeld met 95% zekerheid (betrouwbaarheidsinterval) zeggen dat het gemiddelde van spaargeld tussen de €1500 en €2500 ligt.   Waarom een betrouwbaarheidsinterval? Een betrouwbaarheidsinterval wordt gebruikt om conclusies …

Lees verder