Intervalschatting rondom een proportie

intervalschatting rondom een proportie

Vond je dit artikel goed en wil je anderen het ook laten lezen? [juiz_sps buttons=”facebook, twitter, google, linkedin, mail”] Bij een intervalschatting rondom een proportie wil je vanuit je steekproef een schatting maken van een percentage dat voldoet aan een bepaalde eigenschap in de populatie. Hoe doe je dat? Hoe…

Lees verder

Intervalschatting rondom gemiddelde

intervalschatting rondom een gemiddelde

Bij een intervalschatting rondom gemiddelde wil je het gemiddelde schatten in de populatie vanuit je steekproef. Dit kan door middel van een formule.   Hoe ziet de formule eruit?     De x is het gemiddelde in de steekproef, de z is de z-score die bij het betrouwbaarheidsinterval hoort. Het…

Lees verder

95 betrouwbaarheidsinterval (of intervalschatting)

Een 95 betrouwbaarheidsinterval is een percentage waarmee je aangeeft hoeveel kans er is dat de gemeten variabele tussen bepaalde waarden ligt. Concreter: ik kan bijvoorbeeld met 95% zekerheid (betrouwbaarheidsinterval) zeggen dat het gemiddelde van spaargeld tussen de €1500 en €2500 ligt.   Waarom een betrouwbaarheidsinterval? Een betrouwbaarheidsinterval wordt gebruikt om conclusies…

Lees verder