Chi kwadraat berekenen

De chi kwadraat berekenen kan voor probleemstellingen met één of twee variabelen: de chi kwadraat verdeling of chi kwadraat samenhang. Chi kwadraat – uitgesproken als ‘gie kwadraat’ – is een manier om te kijken of een gevonden verschil significant is. Als je alleen maar zessen blijft gooien, kan het zijn…

Lees verder

Keuze statistische toets

De keuze van een statistische toets kan lastig zijn. Welke moet je keizen? Bij hbo statistiek worden er een aantal toetsen behandeld: de binomiaal toets, de chi kwadraat toets en de t toets. Hoe weet je welke je moet kiezen?   *Let op: bij de keuze van een statistische toets…

Lees verder

Meetniveaus statistiek

meetniveaus statistiek

In de statistiek wordt gewerkt met meetniveaus. Deze meetniveaus zeggen iets over de meetwaarden van een variabele worden weergegeven. Hoe hoger het meetniveau, hoe meer statistische berekeningen ermee uit te voeren zijn. Om statistische berekeningen uit te voeren, is goed begrip van meetniveaus in de statistiek noodzakelijk.   Welke meetniveaus…

Lees verder

T toets berekenen

Een t toets berekenen kan met variabelen die minimaal interval meetniveau hebben. Op drie manieren kan de t toets worden berekend: als vergelijking met een vast getal, een onafhankelijke steekproef of gepaarde t toets.   T toets met een vast getal De eerste mogelijkheid is om een gemiddelde uit je…

Lees verder